محمد کیا کیانیان گل افشانی

درباره من

دکتر محمد کیا کیانیان گل افشانی
image

استادیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

با عرض سلام اینجانب محمدکیا کیانیان گل افشانی، فرزند مهدی، متولد 9/11/1359 صادره از قائم­شهر، در تمامی مقاطع تحصیلی شاگرد اول بوده و رتبه اول کنکور سراسری ارشد و دکتری دانشگاه تهران نیز می باشم. از نظر علمی، 18 کتاب در دانشگاه های تهران، سمنان و آلمان به چاپ رساندم. همچنین دارای بیش از 30 طرح پژوهشی، 40 مشاور پایان نامه، بیش از 180 مقاله خارجی و داخلی بوده و داور و عضو هیات تحریریه چندین مجله خارجی ISI و چندین انجمن­ها، کارگروه­ها و کمیسیون­ها می­ باشم. همچنین در دوره فعالیتم در دانشگاه، مدیریت گروه جنگلداری و مناطق خشک به مدت 2 سال، معاون دانشکده، عناوین استاد برتر دانشگاه سمنان، پژوهشگر برتر دانشکده، پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان و عضو بنیاد نخبگان جوان کشور را در کارنامه ام دارم. در زیر بعضی عناوین کتاب ها جهت توضیحات بیشتر در سای...

محقق گوگل

(1403/5/1)

استنادات

326

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

24

اسکوپوس

(1403/5/1)

استنادات

112

مقالات

18

h-index

4

مؤلفین همکار

39

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-82

کارشناسی

فردوسی مشهد

1393-95

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1393-97

دکتری

دانشگاه گرگان

تجارب

1393-1394

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی استان سمنان

سازمان نظام مهندسی استان سمنان

2017-18

عضو انجمن بین المللی تحقیقات بیابان

انجمن بین المللی تحقیقات بیابان

1395-97

عضو صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

1395-1397

مدیر گروه رشته مدیریت مناطق خشک و جنگلداری

دانشگاه سمنان

1397-98

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه سمنان

1394-97

عضو بنیاد نخبگان جوان کشور

بنیاد نخبگان جوان کشور

مهارت ها

OFFICE

ترجمه و تالیف کتاب

سامانه اطلاعات جغرافیایی

اولویت های پژوهشی

کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی

گردشگری در مناطق بیابانی

انرژی های تجدیدپذیر در مناطق خشک وبیابانی

احیای اراضی آلوده به فلزات سنگین

اقتصاد منابع طبیعی و کشاورزی

مدیریت اراضی و طبقه بندی آنها

احیای بیولوژیک در مناطق خشک و بیابانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/05/02
بررسی و ارتباط خشکسالی و ترسالی های غرب ایران با الگوهای سینوپتیکی جو
آمایش جغرافیایی فضا(2017)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, امین صالح پورجم, حسن حاجی محمدی, فهیمه رسولی
مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان
آمایش جغرافیایی فضا(2018)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, ^سیدحسن کابلی, ^علیرضا مشکی, حمیدرضا عسگری
Studying Arbuscular Mycorrhiza Symbiotic Effects on Establishment and Morphological Characteristics of Bromus kopetdaghensis in Cadmium Contaminated Soil
Taiwan Water Conservancy(2016)
ریحانه عظیمی*, سمیرا حسین جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, وحید خاکسارزاده, علی امینی
بررسی توان رسوب زایی لندفرم ها بر اساس تغییر در کاربری اراضی (مطالعه موردی:دامغان)
مهندسی اکوسیستم بیابان(2016)
9212819003, ^شیما نیکو*, ناصر مشهدی, حامدجنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Investigation of fresh water harvesting from playas wetlands saline waters(case study: south of salt Lake
(2011)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, غلامرضا زهتابیان, امین صالح پور جم
Forage Quality of Endangered Species of Astragalus fridae Rech. F. in Semnan Province, Iran
Journal of Rangeland Science (2017)
سمیه ناصری*, محمدعلی ادیبی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Role of Plant Species and Ecological Patches in Conserving and Fixing Natural Landsʹ Soil Using Landscape Functional Analysis (LFA) (Case Study: Dehbar Rangeland, Torghabeh, Mashhad, Iran)
Journal of Rangeland Science (2018)
ریحانه عظیمی*, غلامعلی حشمتی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, سمیرا حسین جعفری, داوود ذاکری
Effects of Drought Stress and Mycorrhiza on Viability and Vegetative Growth Characteristics of Ziziphora clinopodioides Lam.
Journal of Rangeland Science (2018)
ریحانه عظیمی*, غلامعلی حشمتی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تاثیر مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinio peseduacacia
علوم و تحقیقات بذر ایران(2018)
9211816001, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تاثیر نانوذرات دی اکسید سیلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرتعی بروموس کوپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov)
خشکبوم(2018)
ریحانه عظیمی, غلامعلی حشمتی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن فیضی
مقایسه متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی در رویشگاه‌های ممرز (Carpinus betulus) و کچف (C. × schuschaensis) در جنگل‌های نقیبده و مزده ساری و معرفی جامعه جدید کچف
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9411816004, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Potentiometric Mapping for Wind Turbine Power Plant Installation guilan province in Iran
JOURNAL OF APPLIED SCIENCE & ENVIRONMENTAL MANAGEMENT(2018)
بهروز سبحانی*, وحید صفریان زنگیر, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Effects of Planting Haloxylon aphyllum on Carbon Sequestration Rate and Some Soil Properties In a Arid Region in Iran
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2018)
9612322030, ^شیما نیکو*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Impact of Organic, Inorganic and Superabsorbent Polymer Materials on Soil Properties under Plant Community of Nitraria schoberi in Deserts of Semnan, Iran
Journal of Rangeland Science (2019)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حمیدرضا عسگری, فرزانه بهادری
خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افرا پلت جنگل های غرب مازندران
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2019)
9412816010, ^علیرضا مشکی*, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تیپ‌های جنگلی ذخیره‌گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در ارتباط با متغیرهای محیطی
نشریه علمی پژوهشی حفاظت زیست بوم گیاهان(2019)
9211816002, هومن روانبخش*, ^علیرضا مشکی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Mycorrhiza inoculation effects on seedling establishment, survival and morphological properties of Ziziphora clinopodioides Lam.
JOURNAL OF PLANT NUTRITION(2018)
ریحانه عظیمی*, محمد فرزام, محمد پسرک لی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Site selection for constructing solar and wind plants using meteorological parameters in Iran
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2019)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, فهیمه رسولی
Studying the Impact of Early Autumn and Late Spring Frosts on Agricultural Crops Yield in Iran
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2019)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی
Drought monitoring in the Lake Urmia basin in Iran
Arabian Journal of Geosciences(2019)
بهروز سبحانی, وحید صفریان زنگیر, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
Modeling, Monitoring and Prediction of Drought in Iran
Iranian Journal of Energy and Environment(2019)
بهروز سبحانی, وحید صفریان زنگیر*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Studying Environmental Factors on Halophyte and Xerophyte Plants Establishment in Desert Region (Case Study: Semnan, Iran)
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2019)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^هایده آراء, ^شیما نیکو
Agro-climatology assessment of Moghan and Gilan Plains for the development of olive (Olea europaea) cultivation, Iran
Academia Journal of Scientific Research(2019)
وحید صفریان زنگیر*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
خسارت برف بر گونه‌های درختی و ارتباط آن با متغیرهای فیزیوگرافی در جنگل‌های ارتفاعات پایین هیرکانی
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2020)
9511816001, هومن روانبخش*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی کارایی روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست در شناسایی انواع سنگفرش بیابانی در جنوب استان سمنان
پژوهش های فرسایش محیطی(2020)
^هایده آراء*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حریر سهرابی, علی احمدآبادی
تأثیر الگوهای پیوند از دور بر پیش بینی نوسانات آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت گرمسار)
تحقیقات منابع آب ایران(2020)
9611436007, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی شاخصهای اجتماعی موثر در عدم مشارکت مردمی در طرح های منابع طبیعی با کاربرد روش AHP و آزمونهای ناپارامتریک
مهندسی و مدیریت آبخیز(2020)
امین صالح پور*, فهیمه رسولی, امیر سررشته داری, جمال مصفایی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Monitoring of aerosols and studying its effects on the environment and humans health in Iran
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH(2021)
عقیل مددی, عاطفه حسینی صدر, عباس کاشانی, عطا غفاری گیلانده, وحید صفریان زنگیر*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Monitoring and Prediction of Dust and Investigating its Environmental Impacts in the Western Half of Iran and the Eastern Borders of Turkey and Iraq, Using Remote Sensing and GIS
Journal of the Indian Society of Remote Sensing(2021)
لیلا محمودی, سحر امیری دوماری, وحید صفریان زنگیر*, رحمان ملکی, سعید کیانی نژاد, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
MONITORING AND SURVEY OF SNOW CLIMATOLOGICAL PARAMETER AREA USING REMOTE SENSING DATA IN ZAGROS MOUNTAINS RANGE, LOCATED ON THE EASTERN BORDER OF IRAQ
CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES(2020)
عطا غفاری گیلانده, وحید صفریان زنگیر*, بهروز آباد, رحمان ملکی, بهروز سبحانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مژگان جامه
Monitoring, analysis and spatial and temporal zoning of air pollution (carbon monoxide) using Sentinel-5 satellite data for health management in Iran, located in the Middle East
Air Quality, Atmosphere & Health(2020)
وحید صفریان زنگیر*, بهروز سبحانی, محمدحسن یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
.INVESTIGATION OF THE TiO2 NANOPARTICLES EFFECT ON SEED GERMINATION CHARACTERISTICS OF ZIZIPHORA CLINOPODIOIDES LAM
plant breeding and seed science(2019)
ریحانه عظیمی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, محمد پسرک لی
بررسی تغییرات کمی آب‌های زیرزمینی در دشت سمنان
مهندسی منابع آب(2021)
9512822001, ^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Monitoring and Analysis of Changes in the Depth and Surface Area Snow of the Mountains in Iran Using Remote Sensing Data
Journal of the Indian Society of Remote Sensing(2020)
وحید صفریان زنگیر*, لیلا محمودی, رقیه ملکی مرشت, بهروز آباد, کاظم رجبی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب های زیرزمینی در دشت سمنان با استفاده از روش زمین‌آمار
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2021)
9512822001, ^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
studying surface properties of desert pavements and their relation to soil properties and plant growth in hajaligholi playa, Iran
Arabian Journal of Geosciences(2012)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال های بنه، دارمازو، زیتون تلخ و زربین در شهر سمنان
مجله جنگل ایران(2021)
9511822008, ^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, هومن روانبخش, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تحلیل شاخصهای خشکسالی و بارش استاندارد شده در مراکز شهرهای استان اردبیل
پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری(2020)
وحید صفریان زنگیر*, برومند صلاحی, رقیه ملکی مرشت, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Assessment, Management and investigation of the effects of climate change on drought in western cities of Iran
Water Harvesting Research(2021)
وحید صفریان زنگیر*, سحر امیری دوماری, لیلا عبدالعلی زاده, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, علی افضل ساریخان بیگلو, مصطفی ره خسروانی
Assessment and zoning of suitable climate for economic development of cultivation of Sunflower (Helianthus annuus) garden crop (Ardabil Province, Iran)
EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE(2022)
احمد فتاحی, وحید صفریان زنگیر*, بهروز سبحانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, علی قهرمانی
Bio-fertilizers Efficiency on Physiological Growth and Yield of Aloe vera L. in arid lands of Iran
East African Scholars Journal of Agriculture and Life Sciences(2020)
تورج خوشبخت, فرزانه بهادری*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Investigation and zoning of agro-climatology of Mughan and Gilan plains for the economic development of olive (Olea europaea) cultivation in Iran
EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE(2022)
وحید صفریان*, احمد فتاحی, بهروز سبحانی, فاطمه شفیعی ثابت, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تأثیر دمای فرایند پیرولیز بر برخی از ویژگی‌های شیمیایی بیوچار تولیدشده از ضایعات چغندر علوفه‌ای
علوم آب و خاک(2024)
حمیدرضا عسگری, راضیه حسین پور*, حمید نیک نهاد قرماخر, الهام ملک زاده, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پاسخ نهال‌های ارغوان، بادامک، تادار و سنجد به تیمارهای ذخیره رطوبت خاک در منطقه خشک سمنان
مجله جنگل ایران(2023)
9512822003, ^علیرضا مشکی*, هومن روانبخش, ^مریم ملاشاهی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Effect of Land Use Change on Carbon Sequestration: A Case Study in Shahmirzad Walnut Orchad, Semnan, Iran
RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGY(2015)
8912819002, دکتر حسینی, ^سیدحسن کابلی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم های انحلالی بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ(کوچین) و مدل پرالونگ(مطالعه موردی: سه غار سرآب،سید عیسی و چهل پله در استان چهار محال و بختیاری)
(2015)
^هایده آراء, پوریا خرازی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Floristic Composition, Life Forms and Geographical Distribution (Case Study: Lashgardar Rangelands of Malayer, Iran)
Journal of Environmental Science and Technology(2015)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, موسی اکبرلو
مقایسه خصوصیات دانه بندی و مورفوسکوپی نهشته های بادی جدید و قدیم ارگ دامغان به منظور شناسایی منابع ماسه
(2014)
^هایده آراء, ناصر مشهدی , ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, داریوش قربانیان
شناخت پتانسیل های گردشگری استان فارس با هدف کمک به توسعه پایدار (مطالعه موردی: دریاچه ها و تالاب های استان فارس)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^هایده آراء
ارزیابی پتانسیل های اکوتوریسمی استان کرمان (مطالعه موردی: مناطق حفاظت شده ی استان کرمان)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
ارزیابی ضرایب زیست اقلیمی موثر در آسایش انسان جهت حضور گردشگر (مطالعه موردی شهر یاسوج)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, نسیم آرمان
پتانسیل سنجی گردشگری مناطق بیابانی ایران (مطالعه موردی: شهرستان میبد یزد)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^شیما نیکو, نسیم آرمان
پهنه بندی آگروکلیمایی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل عاملی و آنالیز خوشه ای
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
تاثیر دماهای فرین بر روی عملکرد محصولات باغی سیب وگلابی نمونه موردی: شهرستان بجنورد
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, حسن حاجی محمدی
مقایسه تاثیر دانه بندی ذرات در کاربری های مختلف با توجه به پارامتر آماری چولگی بر فرسایش بادی(مطالعه موردی: دامغان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , حامد جنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر توان رسوبزایی (مطالعه موردی: دامغان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , حامد جنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Study of the trends in sunshine hours in Kurdistan using Mann-Kendall analysis
2nd international conference and exhibition on solar energy(2015-08-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی, فاطمه نقی زاده اصل
آشکار سازی روند تغییرات د بی رودخانه آجی چای
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2015-09-17)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در استان سمنان با استفاده از داده های رقومی(DEM)
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2015-09-17)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
بررسی خشکسالی های شهرستان بندرعباس طی نیم قرن اخیر با استفاده از شاخص های Z score ، PNPI ، SIAP ، SPI
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2015-09-17)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
اصلاح مدل های توزیع اندازه ذرات در رسوبات بند های رسوب گیر گیر
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی فرسایش های آبی و بادی در کشور و راهکارهای مدیریت آنها
اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی(2016-02-29)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, امین صالح پور جم, فهیمه رسولی, راضیه حسین پور
بررسی انواع فرسایش و تکنیک های کنترل آن ها در ایران
اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی(2016-02-29)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حمید رضا عسگری, راضیه حسین پور, 9211820012
بررسی توزیع جغرافیایی و عوامل موثر در میزان تخریب خاک در سطح جهان
اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی(2016-02-29)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, زهرا جعفری, ریحانه عظیمی, راضیه حسین پور
بررسی تأثیر خشکیدگی دریاچه ارومیه بر صنعت گردشگری
همایش چالش های ملی احیای دریاچه ارومیه(2016-05-12)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, 9211820012, 9322819003, 9111820036
مقایسه دریاچه های چاد، آرال و ابینور با دریاچه ارومیه و علل خشکیدگی آن ها
همایش چالش های ملی احیای دریاچه ارومیه(2016-05-12)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, 9211820012, 9322819003, 9111820036
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح‌های منابع طبیعی (مطالعه موردی حوزه آبخیز کن، ایران، تهران)
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9112331007*, امین صالح پورجم, ^مجید محمدی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی انواع مالچ ها و اثرات آن ها بر روی فرسایش بادی
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9411819002, 9412819002, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی شدت بیابان زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی با روش FAO-UNEPدر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه علاء)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-10-01)
9311819011, ^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی منابع آبی و اثرات برداشت بی رویه آن بر روی تغییرات محیطی (اقلیمی)
اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران(2016-02-03)
9411819008*, راضیه مرادی, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
احیای بیولوژیک در مناطق خشک (آبیاری زیرسطحی)
دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2016-10-26)
زهرا جعفری*, حمید متین خواه, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی و ارتباط خشکسالی ها با عملکرد محصول گندم دیم در استان سمنان
دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2016-10-26)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, زهرا جعفری, 9211820012
ارزیابی پتانسیل اقلیمی کشت انار در استان خراسان رضوی با استفاده از GIS
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مهران زند, حسن حاجی محمدی, 9211820012
بررسی نوع معماری در مناطق خشک و بیابانی ایران
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رضا یزدانی, 9211820012
بررسی پتانسیل گردشگری جزیره قشم با هدف توسعه پایدار
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^سیدحسن کابلی, 9211820012
ارزیابی شاخص های زیست مهندسی Alnus subcordata در ترانشه های جاده های جنگلی سوادکوه
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اندازه گیری شاخصهای زیست مهندسی گونه افرا در اطراف جادههای جنگلی
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
هیدروژل ها و نقش آنها در حفظ رطوبت خاک های مناطق خشک و بیابانی با هدف احیای بیولوژیک
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9411820016, 9411820026
نقش ریزموجودات خاک زی در حفاظت از خاک و مهار رواناب در مناطق خشک و بیابانی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9411820016, 9411820026
بررسی اثر مشارکت مردم در اصلاح، احیاء و توسعه ی مراتع
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9411820005
بررسی خدمات و کارکردهای اکوسیستم های مرتعی با هدف توسعه پایدار
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 7717009000
مدیریت باطله های معدن و دفع پسماندهای صنایع معدنی با هدف توسعه پایدار محیط زیست
اولین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران(2018-12-01)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9611343005
آلودگی های زیست محیطی معادن و فناوری های نوین کنترل آلودگی در معادن و فرآوری مواد معدنی
اولین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران(2018-12-01)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9611343005
ارتباط ویژگی های فیزیوگرافی و برف و تاثیر آنها بر ساختار توده (مطالعه موردی جنگل لیرسرا)
اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2019-08-27)
ابوالقاسم اسحق نیموری*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بیابانزایی و راهکارهای مبارزه با شوری و خشکی با هدف توسعه پایدار
چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران(2019-02-13)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9811438001
استقرار و رویش گونه درختی زیتون (Melia azadrica) تلخ با استفاده از روشهای مختلف کاشت درشهر سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9511822008, ^مریم ملاشاهی, ^علیرضا مشکی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, 9512822003
تاثیر روشهای مختلف کاشت بر استقرار و رویش گونه تادار (celtis caucasica) درشهر سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9512822003, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^مریم ملاشاهی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
علل تخریب جنگل و مراتع ایران و راهکارهای حفاظت و احیای آنها
چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران(2019-02-13)
9611343005, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی و راهکارهای کنترل آنها
چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران(2019-02-13)
9611343005, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
گردشگری در مناطق حفاظت شده، پارکهای ملی و جنگلی
چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران(2019-02-13)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9611343005
فناوری های نوین احیای اراضی آلوده به فلزات سنگین
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
روش های نوین و سنتی حفاظت آب و آبیاری در مناطق خشک و بیابانی ایران
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9811438001
ارزیابی تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت سمنان
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, امیرحسین دوست محمدیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: سمنان، ایران)
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
فرزانه سادات خدامی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تاثیر کم آبیاری بر خصوصیات ذرت علوفه ای 704 کراسه مغان (مطالعه موردی سمنان، ایران)
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
فرزانه سادات خدامی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
راهکارهای کنترل آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی در حوزه¬های آبخیز
پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت ملی)(2020-10-27)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9811438001
انواع آب¬های نامتعارف و مدیریت آنها در حوزه¬های آبخیز
پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت ملی)(2020-10-27)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
آلودگی های ناشی از فعالیت های کشاورزی و راهکارهای کنترل آنها در ایران
نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملی(2021-08-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, ^مریم ملاشاهی
مدیریت پسماندهای کشاورزی و تولید انرژی در ایران با هدف حفاظت از محیط زیست
نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملی(2021-08-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
بررسی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در مناطق خشک و بیابانی (استان سمنان) با هدف اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی(2021-11-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
معرفی برخی گیاهان دارویی قابل کشت در مناطق خشک و بیابانی (استان سمنان) با هدف اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی(2021-11-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
بررسی آماری - سینوپتیکی سیلاب های حوضه رودخانه ارس
دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی(2021-01-19)
حسن حاجی محمدی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^مریم ملاشاهی
بررسی مکان یابی سدهای زیرزمینی با تکنیک های نوین (مطالعه موردی: استان گلستان)
دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی(2021-01-19)
راضیه حسین پور*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم بر فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2022-02-09)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 40011524002
بررسی تاثیر فرسایش بادی و ریزگردها بر محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2022-02-09)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 40011524002
آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و راهکارهای پیشگیری، حذف یا کاهش آن
دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی(2021-01-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9811438001
انواع آبهای نامتعارف و مدیریت آنها در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی(2021-01-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9811438001
ارزیابی ضرایب زیست اقلیمی موثر در آسایش انسان جهت حضور گردشگر (مطالعه موردی شهر بم)
اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم: تجارب، چالش ها و راهکارها(2022-06-08)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, 40011524002
امکان¬سنجی احداث مجتمع های گردشگری و خدمات درمانی با استفاده تکنیک S.W.O.T (مطالعه موردی: چشمه آبگرم شهر گلگیر)
نهمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی(2023-03-01)
^هایده آراء, 9311728008, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تعیین میزان خشکسالی استان سمنان با استفاده از شاخص SPI
سومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی(2023-05-24)
40011524002, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9911438002
تعیین میزان همبستگی بین بارندگی و شاخص SPI مطالعه موردی: استان تهران و استان سمنان
سومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی(2023-05-24)
40011524002, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9911438002, 40011438007
اولویت بندی عوامل موثر بر جنگل زدایی با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
چهارمین همایش ملی جنگل ایران(2023-03-11)
40011524002*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, 40011344023
بررسی ارزش های اقتصادی و زیست محیطی جنگل
چهارمین همایش ملی جنگل ایران(2023-02-09)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 40011524002
تأثیر پرایمینگ (هیدروکسید سدیم) بر بهبود جوانه زنی بذر گونه اقاقیا (.Robinia pseudoacacia L)
چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2023-11-22)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, سمانه عسگریان, 40011524002
کنترل بیابان زایی و احیای اکوسیستم های خشک با هدف توسعه پایدار به کمک ترسیب کربن (مطالعه موردی : اراضی حاشیه دریاچه نمک کاشان)
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, امین صالح پور جم, غلامرضا زهتابیان, مجید کریم پور ریحان, طیبه مصباح زاده
بررسی زمین ریخت شناسی و بوم شناسی(خاک و گیاه) پلایاهای ایران با هدف مدیریت و کاربری سامانه ای(مطالعه موردی: حوض السلطان قم)
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
مجید کریم پور ریحان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, امین صالح پور جم, طیبه مصباح زاده
بررسی پتانسیل و کاربری اراضی حاشیه پلایا و راه کارهای اصلاحی با هدف مدیریت و احیای اکوسیستم (مطالعه موردی: جنوب دریاچه نمک کاشان)
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
غلامرضا زهتابیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان, امین صالح پور جم, حسن احمدی
Studying Iranian deserts Potentials for using solar energy and its effects on dedesertification and better social and economical situation(case study
The GIAN 7th International Symposium on” Dryland Ecology”(2011-09-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, غلامرضا زهتابیان, مجید کریم پور ریحان
surface properties of desert pavements and its linkage with soils properties and plant expansion(study area: Kuh-sorkh and Tagh, Damghan, Iran)
The GIAN 7th International Symposium on” Dryland Ecology”(2011-09-25)
مجید کریم پور ریحان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Studying ecotourism in Iranian desert areas, present chalenges and suggestions for improvement of tourist attraction(case study, Kashan, Iran)
The GIAN 7th International Symposium on” Dryland Ecology”(2011-09-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, غلامرضا زهتابیان
studying Iranian playas biodiversity, geomorphology units, facies and factors inducing salinity(case study: Sirjan Playa)
12th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2011, Greece(2011-09-08)
مجید کریم پور ریحان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Arid ecosystems management and sustainability: studying effective factors on Halophyte plants presentation in playa by statistical relations for furth
12th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2011, Greece(2011-09-08)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, امین صالح پور جم, مجید کریم پور ریحان
فرآیند تولید کچ و اهمیت اقتصادی آن
دومین همایش ملی کچ(2012-05-08)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
روشهای متعدد اندازه گیری کچ در خاک
دومین همایش ملی کچ(2012-05-08)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Role of Desert Pavements on Plant Establishment, Soil Degradation and Desertification (Case study: Hajaligholi playa, Damghan, Iran)
8th International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 2012, Turkey(2012-05-15)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان
Investigation Soil physical and chemical properties and its relation with carbon dioxide rates variations rates variations in saline and Sodic soils (
8th International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 2012, Turkey(2012-05-15)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Studying Soil Physical and Chemical Properties on Plants Production Probability in Arid region (Case study: Kashan, Iran)
8th International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 2012, Turkey(2012-05-15)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان
Determination of Soil Quality by Land Evaluation with the aim of sustainable developement (Case study: Southern Lands of Salt Lake, Kashan, Iran)
8th International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 2012, Turkey(2012-05-15)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
studying Iranian saline flat plains and assessment of main factors in their formation, ecology and geomorphology(case study: Damghan, Iran)
The GIAN 7th International Symposium on” Dryland Ecology”(2011-09-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان
بررسی جاذبه های روستای مصر در ایران و نقش آن در جذب توریست
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی خصوصیات خاکهای مناطق خشک و نقش آنها در رشد گونه های گیاهی کویری و راهبردهای لازم برای توسعه پایدار (مطالعه موردی: کویر خوریان سمنان)
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی فرهنگ کویر و بیابان نشینان و استفاده از دانش بومی در مدیریت و اصلاح اراضی بیابانی کشور
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
معرفی گیاهان سازگار و اقتصادی مناطق بیابانی و کویری ایران با هدف توسعه سامانه محیطی
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان, امین صالح پور جم
بررسی عوامل موثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح های منابع طبیعی(مطالعه موردی: منطقه قوچک و رودک)
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
امین صالح پور جم, مجید کریم پور ریحان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مریم تاجیکی
بررسی صنعت اکوتوریسم در ایران: چالشها و توصیه ها(مطالعه موردی: سمنان)
اولین کنفرانس بین المللی حفاظت و احیای محیط-یونان(2012-07-03)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی نفش سنگفرش های بیابانی بر ویژگی های خاک و گیاه و بیابان زایی (مطالعه موردی: کاشان: ایران)
اولین کنفرانس بین المللی حفاظت و احیای محیط-یونان(2012-07-03)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تقطیر خورشیدی در اراضی خشک: چالش ها و توصیه ها برای توسعه پایدار(مطالعه موردی: خوریان پلایا. سمنان)
اولین کنفرانس بین المللی حفاظت و احیای محیط-یونان(2012-07-03)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
سرمازدگی و یخبندان و راه های مبارزه با آن برای محصولات باغی و کشاورزی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اهمیت خاکورزی در تولید محصولات کشاورزی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
احداث حوزه های آبگیر در مناطق خشک و نیمه خشک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
اهمیت دیمکاری در ایران
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
روش شناسی پیش آگاهی خشکسالی و بیابانزایی
پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام(2012-10-09)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی استحصال آب باران به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی
بررسی نقش سوپرجاذب ها در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران با هدف احیا و توسعه پایدار اراضی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی صنایع دستی در مناطق بیابانی و کویری ایران و نقش آن در توسعه پایدار
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی پتانسیل های گردشگری در مناطق بیابانی و کویری ایران با هدف کمک به توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان فردوس خراسان جنوبی)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, لیلا دژالون
بررسی تغییر کاربری اراضی بر میزان ترسیب کربن خاک با هدف توسعه پایدار( مطالعه موردی: باغ گردو شهمیرزاد)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
سیدمحسن حسینی , سید حسن کابلی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اهمیت آب باران از دیدگاه دین مقدس اسلام و مدیریت آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و افزایش تولید ملی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, لیلا دژالون
روش های آبیاری باغات انار و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیولوژیکی انار پس از برداشت
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تغییر کاربری زمین و تاثیر آن بر منابع خاک در ایران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, سیدفرید غفاری دهکردی
بررسی عوامل موثر در تغییر سیمای سرزمین مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: بیابان زایی در مرغزار دشت شهرکرد)
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو
مدیریت و تکنیک های مهار بیابان زایی در ایران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه
دستیابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی از طریق کاهش اثرات خشکسالی و ارتقا وضع معیشتی جوامع بومی و محلی
نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری در ایران(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه, سحر صباغ زاده, صدیقه جعفریان
نقش تثبیت تپه های ماسه ای بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی ( مطالعه موردی : شهرستان دامغان )
سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2014-01-15)
^هایده آراء, ناصر مشهدی , ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, داریوش قربانیان
بررسی عوامل محیطی موثر بر استقرار و گسترش گونه های گیاهی مناطق خشک با استفاده از آنالیز چندمتغیره(مطالعه موردی : اراضی جنوبی دریاچه حوض السلطان قم)
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2014-01-28)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه
بهسازی خاک های شور و سدیمی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2014-01-28)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه
پتانسیل سنجی احداث نیروگاه های خورشیدی با بررسی پارامترهای اقلیمی در استان همدان با استفاده از GIS
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2014-03-02)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی, سیما کاووسی
بررسی استفاده از MEOR در ازدیاد برداشت از مخازن نفت در ایران
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2014-03-02)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه, سیما کاووسی
بررسی اهمیت اقتصادی استفاده از بیومس میکروبی جهت کاهش مصرف انرژی در ایران
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2014-03-02)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه, سیما کاووسی, مریم منظوری
بررسی پایش خشکسالی در حوضه سفیدرود ایران
اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط(2014-03-05)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
لزوم استفاده از GIS در مطالعات آبیاری و آبخیزداری
ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک(2014-02-18)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید طاهریان
فرسایش و اهمیت آن در مناطق کویری ایران
ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک(2014-02-18)
^حمید خیرالدین, مجید طاهریان, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابانزایی (مطالعه موردی: دشت سگزی)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, رضا ایزدی
سیر تطور نگرش ها و دیدگاه ها در منشایابی لس ها
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی وضعیت خشکسالی طی 18 سال اخیر در استان خراسان رضوی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
ارزیابی پارامترهای آب و هوایی جهت احداث نیروگاه خورشیدی مطالعه موردی: استان سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
بررسی پتانسیل های گردشگری در مناطق بیابانی و کویری ایران با هدف کمک به توسعه پایدار (مطالعه موردی: ورزنه، استان اصفهان)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, محمد چوپانی
پایش و پهنه بندی وضعیت خشکسالی شهرستان کاشان با استفاده از نمایه استاندارد شده بارش(SPI)
اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست(2014-09-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
پهنه بندی کشت گیاهان روز بلند و روز کوتاه با تاکید بر عوامل اقلیمی بااستفاده از GIS در استان همدان
اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست(2014-09-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
تاثیر غلظت های مختلف عنصر سرب خاک بر میزان تجمع عنصر کادمیوم در اندام های مختلف درختEucalyptus camadulensis
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, علی صلاحی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تاثیر غلظت های مختلف مس خاک بر میزان تجمع عنصر روی در اندام های مختلف درختEucalyptus camadulensis
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, علی صلاحی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی فصول اقلیمی شهرستان بیرجند جهت مدیریت مصرف انرژی با استفاده از روش آنالیز خوشه ای
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی, ^هایده آراء
بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی (مطالعه موردی: دشت سگزی)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اثر ارزش گذاري اقتصادي آب هاي زيرزميني در بخش كشاورزي براي مديريت بهينه منابع آب در مناطق خشك (مطالعه موردي: شهرسمنان)
موسوي سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير الگوهاي پيوند از دور بر نوسانات آب زيرزميني دشت گرمسار
عزيزي ميانگله زهرا(تاریخ دفاع: 1398/04/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خسارت برف بر گونه هاي درختي و ارتباط آن با برخي متغيرهاي محيطي در جنگل هاي هيركاني (مطالعه موردي : ماشلك، سري ليرسرا)
اسحق نيموري ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: منطقه فيروزكوه )
دوست محمديان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كاشت سوزني برگ زربين در جنگلهاي طبيعي پهن برگ بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي : جنگل پيلمبرا پره سرگيلان)
مظاهري احمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي سرو زربين، اقاقيا، زيتون تلخ و بنه در شهر سمنان
مقصوديان اميد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي (ارغوان – سنجد – بادامك - داغداغان)
مخي زاده ولي محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تنش خشكي بر خصوصيات مرفولوژيك ذرت
خدامي فرزانه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات متقابل برخي خصوصيات خاك و ويژگي هاي گياهي در مناطق داراي پراكنش Aellenia subaphylla در استان سمنان
عرب مرتضي(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي مناطق مستعد كشت زعفران به روش تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: استان سمنان)
رضوي سيد علي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي ژئوتوريسمي سواحل استان گلستان با هدف توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي : آشوراده)
داوري عاطفه(تاریخ دفاع: 1397/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند تغيير پارامترهاي اقليمي و مراحل فنولوژيكي محصول گندم و پنبه در گرگان
فغاني فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي جنگل شناسي و فيزيكوشيميايي خاك در حفره هاي جنگل كاري شده ي افراپلت و گيلاس وحشي (مطالعه موردي:جنگل هاي غرب هراز ، آمل ،مازندران)
هوشمند اهلمي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شاخص هاي زيست مهندسي گونه هاي توسكا و افرا در اطراف جاده هاي جنگلي
محمدي امير هوشنگ(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكولوژي و جامعه شناسي رويشگاه كچف (Carpinus schuschaensis) در منطقه نقيبده و مزده ساري، مازندران
برجي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير حفاظت جنگل بر مشخصات پوشش گياهي و ذخيره كربن خاك (مطالعه موردي : پناهگاه حيات وحش سمسكنده - ساري)
زرجام نوراله(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كاشت گياه تاغ بر ويژگي هاي خاك و پوشش گياهي (مطالعه موردي : منطقه ي علاء سمنان)
كنشلو مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك با نوع و كيفيت پوشش گياهي در يك اكوسيستم بياباني
فضلي زعفراني سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مبدا بر جوانه زني و زنده ماني بذر اقاقيا
ارجمند كبري(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي فاكتورهاي اكولوژيكي بر خصوصيات كمي و كيفي رويشگاه سرخدار (مطالعه موردي : منطقه گز و سوادكوه ، مازندران)
درزي بورخاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي ژئومورفولوژيك سنگفرش هاي بياباني(مطالعه موردي:استان سمنان)
سهرابي حرير(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات توزيع اندازه ذرات خاك در پشت بندهاي كوچك در مناطق خشك
ببرنژاد زيارت هانيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثثير تغييرات كاربري اراضي بر روي شدت فرسايش بادي و سهم آوردهاي كاربري هاي مختلف در تپه هاي ماسه اي (منطقه مورد مطالعه :جنوب دامغان
شاه وردي قهفرخي شعله(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين دماي پناهگاه هواشناسي با دماي اعماق مختلف خاك در شرايط مختلف رطوبتي هوا (مطالعه موردي قائمشهر ،ساري ،آلاشت،كياسر)
يعقوبي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي وضعيت بيابانزايي با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : منطقه گل رودبار مهديشهر)
حسيني سيده سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت دوگونه درجذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه نيمه بياباني چپرقويمه استان گلستان)
دهقان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجود روند در پارامترهاي جريان رودخانه هاي استان گلستان و سيستان و بلوچستان
قشمشمي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم و خشكسالي بر بيابان زايي (مطالعه موردي : دشت سگزي اصفهان)
سليمان دهكردي ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منبع يابي تپه هاي ماسه اي جديد ارگ دامغان
احمد پناه سيد محمدحسين(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بيات زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ايزدي مينا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كاربري اراضي بر ميزان ترتيب كربن
عبدي پور مريم(تاریخ دفاع: 1391/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Investigation of Pedological Criterion on Range Land desertification (Case Study: South of Rude-Shoor Watershed Area
(2012)
مجید کریم پور ریحان, سادات فیض نیا , امین صالح پور جم, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
کاربری زمین و منابع خاک
کاربری زمین و منابع خاک
جمع آوری آب
جمع آوری آب
مبانی خاک ها
مبانی خاک ها
مدیریت خاک های مشکل دار در بوم نظام های خشک
مدیریت خاک های مشکل دار در بوم نظام های خشک
اثر گلخانه ای و تغییر اقلیم
اثر گلخانه ای و تغییر اقلیم
بیابان ها و زیست بوم های بیابانی
بیابان ها و زیست بوم های بیابانی
پهنه بندی عوامل بیوفیزیکی موثر بر تولید محصولات کشاورزی و آسیب پذیری محیط های روستایی
پهنه بندی عوامل بیوفیزیکی موثر بر تولید محصولات کشاورزی و آسیب پذیری محیط های روستایی
ترسیب کربن در خاک های مناطق خشک
ترسیب کربن در خاک های مناطق خشک
ارتفاعات و سرزمین های خشک
ارتفاعات و سرزمین های خشک
بوم شناسی و مدیریت خاک های جنگلی
بوم شناسی و مدیریت خاک های جنگلی
بررسی سطوح مختلف کود زیستی بر میزان تحمل به شوری زیتون در شهرستان سمنان(همکار دوم)
(2022-11-08)
ارزیابی مقایسه ای ریشه زایی قلمه های انگور در بستر های مختلف و غربالگری نهال های حاصله در مقابل تنش خشکی در شهرستان سمنان(همکار دوم)
(2023-09-11)
مطالعه تاثیر درصد پوشش گیاهی و شدت باران بر فرسایش آبی در شهرستان سمنان(همکار سوم)
(2016-11-27)
اثرات تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام های هوایی گندم(مولفه های رشد) آبیاری تحت شرایط ظرفیت زراعی(همکار دوم)
(2017-12-10)
بررسی سطوح مختلف کود شیمیایی ازته بر عملکرد ذرت علوفه ای و میزان آنزیم اوره آز در شهرستان سمنان-(همکار دوم)
(2018-12-30)
بررسی سطوح مختلف کود شیمیایی اوره و کمپوست دامی بر فعالیت های بیومس میکروبی نیتروژن و کربن خاک مزارع گندم در شهرستان سمنان(همکار دوم)
(2020-10-11)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مساحی و نقشه برداری   (628 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : -
اکوتوریسم در بیابان   (634 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
اصول کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی   (573 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
اصول کنترل و همزیستی با بیابان   (551 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
کاربرد فناوری های نوین در بیابان   (545 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان , گرایش : -
خاک های مناطق خشک و نیمه خشک   (581 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : -
خاکشناسی عمومی   (486 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : -

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- دانشکده کویرشناسی
m_kianian@semnan.ac.ir
(+98)2331535549

فرم تماس