محمد کیا کیانیان گل افشانی

درباره من

دکتر محمد کیا کیانیان گل افشانی
image

استادیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

با عرض سلام اینجانب محمدکیا کیانیان گل افشانی، فرزند مهدی، متولد 9/11/1359 صادره از قائم­شهر، در تمامی مقاطع تحصیلی شاگرد اول بوده و رتبه اول کنکور سراسری ارشد و دکتری دانشگاه تهران نیز می باشم. از نظر علمی، 15 کتاب در دانشگاه های تهران، سمنان و آلمان به چاپ رساندم. همچنین دارای بیش از 25 طرح پژوهشی، 20 مشاور پایان نامه، بیش از 100 مقاله خارجی و داخلی بوده و داور و عضو هیات تحریریه چندین مجله خارجی ISI و چندین انجمن­ها، کارگروه­ها و کمیسیون­ها می­ باشم. همچنین در دوره فعالیتم در دانشگاه، مدیریت گروه جنگلداری و مناطق خشک به مدت 2 سال، عناوین استاد برتر دانشگاه سمنان در سال 1393، پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1393، پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان در سال 1392 و عضو بنیاد نخبگان جوان کشور را در کارنامه ام دارم. در زیر بعضی عناوین کتاب ها جهت توضیحات بیشتر در...

محقق گوگل

Citation

22

h-index

3

i10-index

0

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-82

کارشناسی

فردوسی مشهد

1393-95

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1393-97

دکتری

دانشگاه گرگان

تجارب

1395-97

عضو صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

1397-98

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه سمنان

1394-97

عضو بنیاد نخبگان جوان کشور

بنیاد نخبگان جوان کشور

1393-1394

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی استان سمنان

سازمان نظام مهندسی استان سمنان

2017-18

عضو انجمن بین المللی تحقیقات بیابان

انجمن بین المللی تحقیقات بیابان

1395-1397

مدیر گروه رشته مدیریت مناطق خشک و جنگلداری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

ترجمه و تالیف کتاب

OFFICE

سامانه اطلاعات جغرافیایی

اولویت های پژوهشی

احیای بیولوژیک در مناطق خشک و بیابانی

کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی

گردشگری در مناطق بیابانی

انرژی های تجدیدپذیر در مناطق خشک وبیابانی

احیای اراضی آلوده به فلزات سنگین

اقتصاد منابع طبیعی و کشاورزی

مدیریت اراضی و طبقه بندی آنها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Impact of Organic, Inorganic and Superabsorbent Polymer Materials on Soil Properties under Plant Community of Nitraria schoberi in Deserts of Semnan, Iran
Journal of Rangeland Science (2019)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حمیدرضا عسگری, فرزانه بهادری
Effects of Planting Haloxylon aphyllum on Carbon Sequestration Rate and Some Soil Properties In a Arid Region in Iran
International Journal of Agriculture and Environmental Research(2018)
9612322030, ^شیما نیکو*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان
آمایش جغرافیایی فضا(2018)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, ^سیدحسن کابلی, ^علیرضا مشکی, حمیدرضا عسگری
Effects of Drought Stress and Mycorrhiza on Viability and Vegetative Growth Characteristics of Ziziphora clinopodioides Lam.
Journal of Rangeland Science (2018)
ریحانه عظیمی*, غلامعلی حشمتی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Potentiometric Mapping for Wind Turbine Power Plant Installation guilan province in Iran
JOURNAL OF APPLIED SCIENCE & ENVIRONMENTAL MANAGEMENT(2018)
بهروز سبحانی*, وحید صفریان زنگیر, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تاثیر نانوذرات دی اکسید سیلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرتعی بروموس کوپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov)
خشکبوم(2018)
ریحانه عظیمی, غلامعلی حشمتی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن فیضی
مقایسه متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی در رویشگاه‌های ممرز (Carpinus betulus) و کچف (C. × schuschaensis) در جنگل‌های نقیبده و مزده ساری و معرفی جامعه جدید کچف
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9411816004, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Impact of Some Amendments on Some Soil Properties and Plant Growth in Desert Area of Iran
Open Journal of Ecology(2018)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حمیدرضا عسگری, فرزانه بهادری
Role of Plant Species and Ecological Patches in Conserving and Fixing Natural Landsʹ Soil Using Landscape Functional Analysis (LFA) (Case Study: Dehbar Rangeland, Torghabeh, Mashhad, Iran)
Journal of Rangeland Science (2018)
ریحانه عظیمی*, غلامعلی حشمتی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, سمیرا حسین جعفری, داوود ذاکری
Forage Quality of Endangered Species of Astragalus fridae Rech. F. in Semnan Province, Iran
Journal of Rangeland Science (2017)
سمیه ناصری*, محمدعلی ادیبی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی کارایی مدل‏های فرکتا‏لی در توصیف توزیع اندازه ذرات رسوبات (مطالعه موردی: فولاد محلهِ سمنان)
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2017)
9211819001, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی و ارتباط خشکسالی و ترسالی های غرب ایران با الگوهای سینوپتیکی جو
آمایش جغرافیایی فضا(2017)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, امین صالح پورجم, حسن حاجی محمدی, فهیمه رسولی
بررسی توان رسوب زایی لندفرم ها بر اساس تغییر در کاربری اراضی (مطالعه موردی:دامغان)
مهندسی اکوسیستم بیابان(2016)
9212819003, ^شیما نیکو*, ناصر مشهدی, حامدجنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Studying Arbuscular Mycorrhiza Symbiotic Effects on Establishment and Morphological Characteristics of Bromus kopetdaghensis in Cadmium Contaminated Soil
Taiwan Water Conservancy(2016)
ریحانه عظیمی*, سمیرا حسین جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, وحید خاکسارزاده, علی امینی
Floristic Composition, Life Forms and Geographical Distribution (Case Study: Lashgardar Rangelands of Malayer, Iran)
Journal of Environmental Science and Technology(2015)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, موسی اکبرلو
The study of vegetation classification using IRS satellite images analysis (sensor LISS- III): A case study of northern Shahmirzad, Semnan
Academia Journal of Scientific Research(2015)
مجید طاهریان, سیدکاظم علوی پناه, حمیدرضا متین فر, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی*
Effect of Land Use Change on Carbon Sequestration: A Case Study in Shahmirzad Walnut Orchad, Semnan, Iran
RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGY(2015)
8912819002, دکتر حسینی, ^سیدحسن کابلی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم های انحلالی بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ(کوچین) و مدل پرالونگ(مطالعه موردی: سه غار سرآب،سید عیسی و چهل پله در استان چهار محال و بختیاری)
(2015)
^هایده آراء, پوریا خرازی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مقایسه خصوصیات دانه بندی و مورفوسکوپی نهشته های بادی جدید و قدیم ارگ دامغان به منظور شناسایی منابع ماسه
(2014)
^هایده آراء, ناصر مشهدی , ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, داریوش قربانیان
Evaluation of Desertification Intensity with Using of ״Iranian Model for Desertification Potential Assessment״ in the Marghzar of Shahrekord,S
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research(2013)
زهرا بیات*, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ندا سلیمان دهکردی
studying surface properties of desert pavements and their relation to soil properties and plant growth in hajaligholi playa, Iran
Arabian Journal of Geosciences(2012)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Investigation of fresh water harvesting from playas wetlands saline waters(case study: south of salt Lake
(2011)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, غلامرضا زهتابیان, امین صالح پور جم
مدیریت باطله های معدن و دفع پسماندهای صنایع معدنی با هدف توسعه پایدار محیط زیست
اولین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران(2018-12-01)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9611343005
آلودگی های زیست محیطی معادن و فناوری های نوین کنترل آلودگی در معادن و فرآوری مواد معدنی
اولین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران(2018-12-01)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9611343005
بررسی اثر مشارکت مردم در اصلاح، احیاء و توسعه ی مراتع
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9411820005
بررسی خدمات و کارکردهای اکوسیستم های مرتعی با هدف توسعه پایدار
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 7717009000
هیدروژل ها و نقش آنها در حفظ رطوبت خاک های مناطق خشک و بیابانی با هدف احیای بیولوژیک
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9411820016, 9411820026
نقش ریزموجودات خاک زی در حفاظت از خاک و مهار رواناب در مناطق خشک و بیابانی
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, 9411820016, 9411820026
اندازه گیری شاخصهای زیست مهندسی گونه افرا در اطراف جادههای جنگلی
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی شاخص های زیست مهندسی Alnus subcordata در ترانشه های جاده های جنگلی سوادکوه
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی نوع معماری در مناطق خشک و بیابانی ایران
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رضا یزدانی, 9211820012
بررسی پتانسیل گردشگری جزیره قشم با هدف توسعه پایدار
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^سیدحسن کابلی, 9211820012
ارزیابی پتانسیل اقلیمی کشت انار در استان خراسان رضوی با استفاده از GIS
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مهران زند, حسن حاجی محمدی, 9211820012
بررسی و ارتباط خشکسالی ها با عملکرد محصول گندم دیم در استان سمنان
دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2016-10-26)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, زهرا جعفری, 9211820012
احیای بیولوژیک در مناطق خشک (آبیاری زیرسطحی)
دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2016-10-26)
زهرا جعفری*, حمید متین خواه, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی شدت بیابان زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی با روش FAO-UNEPدر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه علاء)
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-10-01)
9311819011, ^شیما نیکو, ^احمد صادقی پور, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مقایسه دریاچه های چاد، آرال و ابینور با دریاچه ارومیه و علل خشکیدگی آن ها
همایش چالش های ملی احیای دریاچه ارومیه(2016-05-12)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, 9211820012, 9322819003, 9111820036
بررسی تأثیر خشکیدگی دریاچه ارومیه بر صنعت گردشگری
همایش چالش های ملی احیای دریاچه ارومیه(2016-05-12)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, 9211820012, 9322819003, 9111820036
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح‌های منابع طبیعی (مطالعه موردی حوزه آبخیز کن، ایران، تهران)
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9112331007*, امین صالح پورجم, ^مجید محمدی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی انواع مالچ ها و اثرات آن ها بر روی فرسایش بادی
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9411819002, 9412819002, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی توزیع جغرافیایی و عوامل موثر در میزان تخریب خاک در سطح جهان
اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی(2016-02-29)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, زهرا جعفری, ریحانه عظیمی, راضیه حسین پور
بررسی فرسایش های آبی و بادی در کشور و راهکارهای مدیریت آنها
اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی(2016-02-29)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, امین صالح پور جم, فهیمه رسولی, راضیه حسین پور
بررسی انواع فرسایش و تکنیک های کنترل آن ها در ایران
اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی(2016-02-29)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حمید رضا عسگری, راضیه حسین پور, 9211820012
بررسی منابع آبی و اثرات برداشت بی رویه آن بر روی تغییرات محیطی (اقلیمی)
اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران(2016-02-03)
9411819008*, راضیه مرادی, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
آشکار سازی روند تغییرات د بی رودخانه آجی چای
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2015-09-17)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در استان سمنان با استفاده از داده های رقومی(DEM)
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2015-09-17)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
بررسی خشکسالی های شهرستان بندرعباس طی نیم قرن اخیر با استفاده از شاخص های Z score ، PNPI ، SIAP ، SPI
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2015-09-17)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
اصلاح مدل های توزیع اندازه ذرات در رسوبات بند های رسوب گیر گیر
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر توان رسوبزایی (مطالعه موردی: دامغان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , حامد جنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مقایسه تاثیر دانه بندی ذرات در کاربری های مختلف با توجه به پارامتر آماری چولگی بر فرسایش بادی(مطالعه موردی: دامغان)
نخستین کنفرا نس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی(2015-09-07)
^شیما نیکو, ناصر مشهدی , حامد جنیدی جعفری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Study of the trends in sunshine hours in Kurdistan using Mann-Kendall analysis
2nd international conference and exhibition on solar energy(2015-08-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی, فاطمه نقی زاده اصل
پهنه بندی آگروکلیمایی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل عاملی و آنالیز خوشه ای
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
تاثیر دماهای فرین بر روی عملکرد محصولات باغی سیب وگلابی نمونه موردی: شهرستان بجنورد
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, حسن حاجی محمدی
ارزیابی پتانسیل های اکوتوریسمی استان کرمان (مطالعه موردی: مناطق حفاظت شده ی استان کرمان)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
ارزیابی ضرایب زیست اقلیمی موثر در آسایش انسان جهت حضور گردشگر (مطالعه موردی شهر یاسوج)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, نسیم آرمان
شناخت پتانسیل های گردشگری استان فارس با هدف کمک به توسعه پایدار (مطالعه موردی: دریاچه ها و تالاب های استان فارس)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^هایده آراء
پتانسیل سنجی گردشگری مناطق بیابانی ایران (مطالعه موردی: شهرستان میبد یزد)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^شیما نیکو, نسیم آرمان
تاثیر غلظت های مختلف عنصر سرب خاک بر میزان تجمع عنصر کادمیوم در اندام های مختلف درختEucalyptus camadulensis
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, علی صلاحی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی پارامترهای آب و هوایی جهت احداث نیروگاه خورشیدی مطالعه موردی: استان سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
بررسی تاثیر غلظت های مختلف مس خاک بر میزان تجمع عنصر روی در اندام های مختلف درختEucalyptus camadulensis
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, علی صلاحی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
سیر تطور نگرش ها و دیدگاه ها در منشایابی لس ها
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^هایده آراء, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی پتانسیل های گردشگری در مناطق بیابانی و کویری ایران با هدف کمک به توسعه پایدار (مطالعه موردی: ورزنه، استان اصفهان)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, محمد چوپانی
بررسی فصول اقلیمی شهرستان بیرجند جهت مدیریت مصرف انرژی با استفاده از روش آنالیز خوشه ای
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی, ^هایده آراء
بررسی وضعیت خشکسالی طی 18 سال اخیر در استان خراسان رضوی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
پایش و پهنه بندی وضعیت خشکسالی شهرستان کاشان با استفاده از نمایه استاندارد شده بارش(SPI)
اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست(2014-09-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
پهنه بندی کشت گیاهان روز بلند و روز کوتاه با تاکید بر عوامل اقلیمی بااستفاده از GIS در استان همدان
اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست(2014-09-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی (مطالعه موردی: دشت سگزی)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابانزایی (مطالعه موردی: دشت سگزی)
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, رضا ایزدی
بررسی پایش خشکسالی در حوضه سفیدرود ایران
اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط(2014-03-05)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی
بررسی اهمیت اقتصادی استفاده از بیومس میکروبی جهت کاهش مصرف انرژی در ایران
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2014-03-02)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه, سیما کاووسی, مریم منظوری
پتانسیل سنجی احداث نیروگاه های خورشیدی با بررسی پارامترهای اقلیمی در استان همدان با استفاده از GIS
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2014-03-02)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, حسن حاجی محمدی, سیما کاووسی
بررسی استفاده از MEOR در ازدیاد برداشت از مخازن نفت در ایران
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2014-03-02)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه, سیما کاووسی
فرسایش و اهمیت آن در مناطق کویری ایران
ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک(2014-02-18)
^حمید خیرالدین, مجید طاهریان, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
لزوم استفاده از GIS در مطالعات آبیاری و آبخیزداری
ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک(2014-02-18)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید طاهریان
بررسی عوامل محیطی موثر بر استقرار و گسترش گونه های گیاهی مناطق خشک با استفاده از آنالیز چندمتغیره(مطالعه موردی : اراضی جنوبی دریاچه حوض السلطان قم)
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2014-01-28)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه
بهسازی خاک های شور و سدیمی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2014-01-28)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه
نقش تثبیت تپه های ماسه ای بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی ( مطالعه موردی : شهرستان دامغان )
سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2014-01-15)
^هایده آراء, ناصر مشهدی , ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, داریوش قربانیان
بررسی عوامل موثر در تغییر سیمای سرزمین مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: بیابان زایی در مرغزار دشت شهرکرد)
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو
مدیریت و تکنیک های مهار بیابان زایی در ایران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه
تغییر کاربری زمین و تاثیر آن بر منابع خاک در ایران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, سیدفرید غفاری دهکردی
دستیابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی از طریق کاهش اثرات خشکسالی و ارتقا وضع معیشتی جوامع بومی و محلی
نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری در ایران(2013-10-30)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, فاطمه چشم براه, سحر صباغ زاده, صدیقه جعفریان
بررسی استحصال آب باران به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^محمد رحیمی
بررسی پتانسیل های گردشگری در مناطق بیابانی و کویری ایران با هدف کمک به توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان فردوس خراسان جنوبی)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, لیلا دژالون
ارزیابی کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
احداث حوزه های آبگیر در مناطق خشک و نیمه خشک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
بررسی نقش سوپرجاذب ها در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران با هدف احیا و توسعه پایدار اراضی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تغییر کاربری اراضی بر میزان ترسیب کربن خاک با هدف توسعه پایدار( مطالعه موردی: باغ گردو شهمیرزاد)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
سیدمحسن حسینی , سید حسن کابلی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
سرمازدگی و یخبندان و راه های مبارزه با آن برای محصولات باغی و کشاورزی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اهمیت دیمکاری در ایران
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
بررسی صنایع دستی در مناطق بیابانی و کویری ایران و نقش آن در توسعه پایدار
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اهمیت آب باران از دیدگاه دین مقدس اسلام و مدیریت آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و افزایش تولید ملی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, لیلا دژالون
اهمیت خاکورزی در تولید محصولات کشاورزی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
روش های آبیاری باغات انار و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیولوژیکی انار پس از برداشت
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
روش شناسی پیش آگاهی خشکسالی و بیابانزایی
پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام(2012-10-09)
^محمد رحیمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی صنعت اکوتوریسم در ایران: چالشها و توصیه ها(مطالعه موردی: سمنان)
اولین کنفرانس بین المللی حفاظت و احیای محیط-یونان(2012-07-03)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی نفش سنگفرش های بیابانی بر ویژگی های خاک و گیاه و بیابان زایی (مطالعه موردی: کاشان: ایران)
اولین کنفرانس بین المللی حفاظت و احیای محیط-یونان(2012-07-03)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تقطیر خورشیدی در اراضی خشک: چالش ها و توصیه ها برای توسعه پایدار(مطالعه موردی: خوریان پلایا. سمنان)
اولین کنفرانس بین المللی حفاظت و احیای محیط-یونان(2012-07-03)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی جاذبه های روستای مصر در ایران و نقش آن در جذب توریست
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
معرفی گیاهان سازگار و اقتصادی مناطق بیابانی و کویری ایران با هدف توسعه سامانه محیطی
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان, امین صالح پور جم
بررسی خصوصیات خاکهای مناطق خشک و نقش آنها در رشد گونه های گیاهی کویری و راهبردهای لازم برای توسعه پایدار (مطالعه موردی: کویر خوریان سمنان)
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی عوامل موثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح های منابع طبیعی(مطالعه موردی: منطقه قوچک و رودک)
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
امین صالح پور جم, مجید کریم پور ریحان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مریم تاجیکی
بررسی فرهنگ کویر و بیابان نشینان و استفاده از دانش بومی در مدیریت و اصلاح اراضی بیابانی کشور
اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)(2012-06-16)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Studying Soil Physical and Chemical Properties on Plants Production Probability in Arid region (Case study: Kashan, Iran)
8th International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 2012, Turkey(2012-05-15)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان
Role of Desert Pavements on Plant Establishment, Soil Degradation and Desertification (Case study: Hajaligholi playa, Damghan, Iran)
8th International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 2012, Turkey(2012-05-15)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان
Determination of Soil Quality by Land Evaluation with the aim of sustainable developement (Case study: Southern Lands of Salt Lake, Kashan, Iran)
8th International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 2012, Turkey(2012-05-15)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Investigation Soil physical and chemical properties and its relation with carbon dioxide rates variations rates variations in saline and Sodic soils (
8th International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", 2012, Turkey(2012-05-15)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی
فرآیند تولید کچ و اهمیت اقتصادی آن
دومین همایش ملی کچ(2012-05-08)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
روشهای متعدد اندازه گیری کچ در خاک
دومین همایش ملی کچ(2012-05-08)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
surface properties of desert pavements and its linkage with soils properties and plant expansion(study area: Kuh-sorkh and Tagh, Damghan, Iran)
The GIAN 7th International Symposium on” Dryland Ecology”(2011-09-25)
مجید کریم پور ریحان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Studying ecotourism in Iranian desert areas, present chalenges and suggestions for improvement of tourist attraction(case study, Kashan, Iran)
The GIAN 7th International Symposium on” Dryland Ecology”(2011-09-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, غلامرضا زهتابیان
Studying Iranian deserts Potentials for using solar energy and its effects on dedesertification and better social and economical situation(case study
The GIAN 7th International Symposium on” Dryland Ecology”(2011-09-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, غلامرضا زهتابیان, مجید کریم پور ریحان
studying Iranian saline flat plains and assessment of main factors in their formation, ecology and geomorphology(case study: Damghan, Iran)
The GIAN 7th International Symposium on” Dryland Ecology”(2011-09-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان
Arid ecosystems management and sustainability: studying effective factors on Halophyte plants presentation in playa by statistical relations for furth
12th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2011, Greece(2011-09-08)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, امین صالح پور جم, مجید کریم پور ریحان
studying Iranian playas biodiversity, geomorphology units, facies and factors inducing salinity(case study: Sirjan Playa)
12th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2011, Greece(2011-09-08)
مجید کریم پور ریحان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی پتانسیل و کاربری اراضی حاشیه پلایا و راه کارهای اصلاحی با هدف مدیریت و احیای اکوسیستم (مطالعه موردی: جنوب دریاچه نمک کاشان)
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
غلامرضا زهتابیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید کریم پور ریحان, امین صالح پور جم, حسن احمدی
کنترل بیابان زایی و احیای اکوسیستم های خشک با هدف توسعه پایدار به کمک ترسیب کربن (مطالعه موردی : اراضی حاشیه دریاچه نمک کاشان)
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, امین صالح پور جم, غلامرضا زهتابیان, مجید کریم پور ریحان, طیبه مصباح زاده
بررسی زمین ریخت شناسی و بوم شناسی(خاک و گیاه) پلایاهای ایران با هدف مدیریت و کاربری سامانه ای(مطالعه موردی: حوض السلطان قم)
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
مجید کریم پور ریحان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, امین صالح پور جم, طیبه مصباح زاده
بررسي تاثير كاربري اراضي بر ميزان ترتيب كربن
عبدي پور مريم(تاریخ دفاع: 1391/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منبع يابي تپه هاي ماسه اي جديد ارگ دامغان
احمد پناه سيد محمدحسين(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير اقليم و خشكسالي بر بيابان زايي (مطالعه موردي : دشت سگزي اصفهان)
سليمان دهكردي ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجود روند در پارامترهاي جريان رودخانه هاي استان گلستان و سيستان و بلوچستان
قشمشمي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت دوگونه درجذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه نيمه بياباني چپرقويمه استان گلستان)
دهقان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي وضعيت بيابانزايي با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردي : منطقه گل رودبار مهديشهر)
حسيني سيده سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين دماي پناهگاه هواشناسي با دماي اعماق مختلف خاك در شرايط مختلف رطوبتي هوا (مطالعه موردي قائمشهر ،ساري ،آلاشت،كياسر)
يعقوبي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثثير تغييرات كاربري اراضي بر روي شدت فرسايش بادي و سهم آوردهاي كاربري هاي مختلف در تپه هاي ماسه اي (منطقه مورد مطالعه :جنوب دامغان
شاه وردي قهفرخي شعله(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات توزيع اندازه ذرات خاك در پشت بندهاي كوچك در مناطق خشك
ببرنژاد زيارت هانيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي ژئومورفولوژيك سنگفرش هاي بياباني(مطالعه موردي:استان سمنان)
سهرابي حرير(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي علل تفاوت ميزان زاد آوري درختان ارس
درزي بورخاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مبدا بر جوانه زني و زنده ماني بذر اقاقيا
ارجمند كبري(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك با نوع و كيفيت پوشش گياهي در يك اكوسيستم بياباني
فضلي زعفراني سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كاشت گياه تاغ بر ويژگي هاي خاك و پوشش گياهي (مطالعه موردي : منطقه ي علاء سمنان)
كنشلو مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير حفاظت جنگل بر مشخصات پوشش گياهي و ذخيره كربن خاك (مطالعه موردي : پناهگاه حيات وحش سمسكنده - ساري)
زرجام نوراله(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكولوژي و جامعه شناسي رويشگاه كچف (Carpinus schuschaensis) در منطقه نقيبده و مزده ساري، مازندران
برجي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شاخص هاي زيست مهندسي گونه هاي توسكا و افرا در اطراف جاده هاي جنگلي
محمدي امير هوشنگ(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي جنگل شناسي و فيزيكوشيميايي خاك در حفره هاي جنگل كاري شده ي افراپلت و گيلاس وحشي (مطالعه موردي:جنگل هاي غرب هراز ، آمل ،مازندران)
هوشمند اهلمي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند تغيير پارامترهاي اقليمي و مراحل فنولوژيكي محصول گندم و پنبه در گرگان
فغاني فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي ژئوتوريسمي سواحل استان گلستان با هدف توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي : آشوراده)
داوري عاطفه(تاریخ دفاع: 1397/02/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي مناطق مستعد كشت زعفران به روش تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: استان سمنان)
رضوي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات ظرفيت نگهداري آب در خاك در دو سيستم آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي
خدامي فرزانه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي (ارغوان – سنجد – بادامك - داغداغان)
مخي زاده ولي محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي سرو زربين، اقاقيا، زيتون تلخ و بنه در شهر سمنان
مقصوديان اميد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كاشت سوزني برگ زربين در جنگلهاي طبيعي پهن برگ بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي : جنگل پيلمبرا پره سرگيلان)
مظاهري احمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: منطقه فيروزكوه )
دوست محمديان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خسارت برف بر گونه هاي درختي و ارتباط آن با برخي متغيرهاي محيطي در جنگل هاي هيركاني (مطالعه موردي : ماشلك، سري ليرسرا)
اسحقي نيموري ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Investigation of Pedological Criterion on Range Land desertification (Case Study: South of Rude-Shoor Watershed Area
(2012)
مجید کریم پور ریحان, سادات فیض نیا , امین صالح پور جم, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بوم شناسی و مدیریت خاک های جنگلی
(2015-01-17)
ارتفاعات و سرزمین های خشک
(2014-03-19)
ترسیب کربن در خاک های مناطق خشک
(2013-06-08)
پهنه بندی عوامل بیوفیزیکی موثر بر تولید محصولات کشاورزی و آسیب پذیری محیط های روستایی
(2012-09-24)
بیابان ها و زیست بوم های بیابانی
(2011-12-01)
جمع آوری آب
(2011-10-27)
کاربری زمین و منابع خاک
(2011-04-09)
مدیریت خاک های مشکل دار در بوم نظام های خشک
(2011-02-20)
اثر گلخانه ای و تغییر اقلیم
(2009-03-21)
مبانی خاک ها
(2008-05-04)
اثرات تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام های هوایی گندم(مولفه های رشد) آبیاری تحت شرایط ظرفیت زراعی
(2017-12-10)
مطالعه تاثیر درصد پوشش گیاهی و شدت باران بر فرسایش آبی در شهرستان سمنان
(2016-11-27)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
خاک های مناطق خشک و نیمه خشک   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : -
خاکشناسی عمومی   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : -
مساحی و نقشه برداری   (14 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت , گرایش : -
اکوتوریسم در بیابان   (18 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
اصول کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
اصول کنترل و همزیستی با بیابان   (17 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
کاربرد فناوری های نوین در بیابان   (13 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان , گرایش : -

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- دانشکده کویرشناسی
m_kianian@semnan.ac.ir
(+98)2331535549

فرم تماس